Jdi na obsah Jdi na menu
 


Psí Knížka

29. 7. 2007
Nenech svého psa přečíst tuto knížku. Instinkt mu většinu rad zde
uvedených stejně poradí a co se toho zbytku týče, nebylo by příliš
moudré učit jej to, co speciálně - díky selektivnímu chovu - zabralo lidstvu
celá staletí.

Obrazek

Buď opatrný pes

Nakládej s plyšovými medvídky s pohrdáním, jaké jim náleží.

Nauč se žebrat výhodným způsobem.

Předstírej, že neslyšíš pískání.

Noviny, rozložené po podlaze, nejsou ke čtení.

Nejez zeleninu - nadýmá.

Nikdy si nevezmi čokoládu pro psy namísto skutečné.
 
Dotýkej se vlhkým nosem šatů hostí.

Nikdy nejez co ti dávají, máš-li podezření, že je v tom tabletka.
 
Nekamaraď se s ježky.
 
Seznam se s místním policejním psem. Nevíš kdy jej budeš potřebovat.
 
Nehoň auta.
 
Atakuj vysavač, ale prchej před koštětem.

Nikdy nepoužívej prostory pro venčení psů.

Nauč se sundávat čokoládu z vánočního stromku.
 
Nechávej stopy po svém nose na čistých oknech.
 
Nedovol lidem svalovat vinu na tebe, když pouštějí duchy.
 
Nesnaž se otevřít želvu.

Chytej mouchy, ale ne vosy.

Vyhýbej se perlivým nápojům.

Nespi v mraveništích.
 
Pózuj na fotografiích jen tehdy, když na nich nemáš být.
 
Vynuť si, aby tě vyvenčili v průběhu dobrého filmu v televizi.
 
Vyj, když slyšíš operu.
 
Vytahuj z koše na odpadky věci, které lidi přivádějí do rozpaků.
 
Dbej na hygienu - neolizuj se po lízání něčího obličeje.

Plav pouze ve špinavé vodě.

Z principu nejez hot-dogy.

Pleť se pod nohama.
 
Pij raději z napáječky pro ptáky než ze své misky.

Hoň veverky.

Když jedoucí auto mizí z obrazovky, nehledej je za televizí.
 
Štěkej v noci.
 
Nikdy se nenechej odbýt odpovědí "ne".

Neoznačuj si své teritorium na pichlavých keřích.
 
Vždy dělej taková hovínka, která se nedají nabrat na lopatku.
 
Nekousej ruku, která tě krmí.

Štěkej tam, kde platí nařízení zachovávat ticho.
 
Zdaleka míjej rozbité sklo.

Nikdy se neobracej zády k dítěti s vodní pistolkou.

Přeběhni náhodou po mokrém betonu.

Nenech se vyfotit na pohlednici.
 
Skákej na lidi, kteří čtou dlouho noviny.

Nauč se rozlišovat pravý zvonek od zvonku v televizi.
 
Neodcházej od stolu dokud nedostaneš něco k jídlu.

Neboj se reprezentantů velkých plemen.

Dávej popud k zívání.

Pamatuj si, kde jsi zakopal kost.

Mávni ocasem nad evolucí a najdi si lepší způsob, jak se přivítat s
jinými psy.

Neopij se z nadšení, že máš zdravotní pojištění.
 
Zabíjej nudu na dlouhých cestách autem a) štěkáním na cyklisty
b) zvracením
c) děláním razítek
na oknech
 
Hleď s pohrdáním na vyhánění jezevce z nory.

Buď vůdcem smečky

Žij ve shodě se zásadou, že jsi "nejlepším přítelem člověka".
 
Schovej se v hustých křovinách, kam se lidé bojí jít.

Ovládej svou žárlivost.

Nečůrej, když tě hladí po bříšku.

Když zestárneš, nauč se novým kouskům.

Snaž se zachovávat přátelství se psy sousedů.
 
Nos čumák nahoru.

Schovej se, když hřmí.

Nasbírej tolik bodláků, kolik můžeš.

Bojuj s metlou.

Vyhýbej se veterináři s teploměrem.

Hraj si na schovávanou.

Nauč se rozpoznávat, kdy se majitelé chystají na dovolenou.

Ve společnosti kousej jen pískací hračky.

Nikdy si nehraj s hračkou, která již přestala pískat.

Měj falešnou březost.

Nikdy si nic nenechej vyrvat z tlamy.

Nedovol, aby z tebe kastrací udělali bázlivého tlusťocha.
 
Nikdy nejez lejna, ani když ti říkají, že jsou pro tebe dobrá.

Nesbírej jídlo na smetišti.

Nejez vitamíny.

Jestli je horko, lehni si do studené vody.

Nebuď zbytečně podezíravý - není možné aby ti někdo chtěl ukrást kost.

Nekousej si drápy.
 
Neber na sebe vinu za zločiny kočky.

Válej se jen na měkkém gauči.

Neválči s pit bulteriérem (leda že sám jsi tohoto plemene).

Vždycky měj alibi.
 
Nikdy se nehoň za vycpaným zajícem.

Dbej na to, aby na tebe Mikuláš nezapomněl.

Pozvedej staré lidi na mysli, navštěvuj je.

Buď něčím hrdinou.
 
Provázej své majitele na procházky.

Nauč se prodlužovat cestu domů.

Nauč se říkat: "prosím".

Nejez z talíře, který mohl někdo olízat.

Osvoj si pózu sfingy.
 
Nikdy nezapomínej, že pocházíš z vlka, zvláště pokud jsi čivava.

Aspiruj na titul "nejlepší pes".
 
Nekousej nohy křesel ani stolů.

Chceš-li aby tě brali v potaz, strč někomu nos do podpaží.

Nikdy nepij z misky s nápisem "kočka".

Nevěř lidem, kteří místo používání tvého jména, mluví o tobě jako o
psu.

Pokud bydlíš s jiným psem nečekej, že najdeš nějaké jídlo tam, kdes je
nechal.

Nesouhlas s "domluvenou svatbou" pokud necítíš k partnerovi skutečné
sympatie

Měj velkou boudu, ale vzpírej se, když tě do ní strkají.

Drž ocas daleko od malých dětí.

Nauč se rozpoznávat slovo "pes" v pěti jazycích.

Nešlapej lidem na nohy.

Měj stále smutný výraz.

Děti tě budou milovat, když si s nimi budeš hrát s míčem - dokud je
nepokoušeš.

Nejez horké jídlo.

Nekousej propisky.

Nestav se na žádnou stranu v domovních sporech.

V neděli po ránu skoč do postele.

Nechrápej.

Buď loajální a poslušný - když se ti to hodí.

Nestoupej na pojízdné schody. Ať si tě vynesou.

Když čekáš na pána před obchodem a někdo ti může něco dát, dělej
zarmoucené obličeje.

Komplikuj, jak jen to jde, své vysazení na veterinární stůl.

Nevzrušuj se, když pán křičí. Jeho štěkání je hroznější než kousnutí.
 
Nepleť si včasný oběd s občerstvením mezi pokrmy.

Nauč své potomstvo, že štěňata je nutné slyšet, ale ne vidět.

Nedovol udělat ze sebe loveckého psa, pokud nemiluješ:
a) silný hluk
b) přebývání pod širým nebem
c) pohled na krev

Bez ohledu na to, jak jsi nacpaný, vždy žebrej o přídavek.
 
Neštěkej na sebe v zrcadle, protože se zbytečně děsíš.

Nepij mořskou vodu.

Třepej každým ručníkem, kterým tě chtějí vytírat, dokud se
nepřesvědčíš, že je dočista mrtvý.

Neštěkej přes zavřené okno na něco, co je příliš daleko, než aby tě to
slyšelo.

Pokud už opravdu musíš brát koupel, pamatuj, že mýdlo je na mytí a ne
žrádlu.

Nevytahuj se na většího psa který je uvázaný, dokud se nepřesvědčíš, že
není na dlouhé šňůře.
 
Máš-li na výběr čistě povlečenou postel a nepovlečenou, vždycky zvol tu
první.
 
Nauč se rozpoznávat zvuk otevírání dveří u ledničky.
 
Smiř se s očkováním.

Vystrkuj hlavu z okénka (a ještě lépe ze střešního okna) rychle
jedoucího vozu.

Nehoň ovečky, nemáš-li na to příslušnou kvalifikaci.

Najdi místo, kde se prodávají pochoutky pro psy.

Nevycházej z domu z obavy před petardami.

Nedovol aby tě děti, které se v rodině vyskytují, odsunuly do pozadí.
 
Chceš-li vykousat díru do gauče, snaž se to udělat na místě, které
nejde snadno zakrýt.
 
Usmívej se.

Jdi-li mokrý, neoklepávej se, dokud se v tvé blízkosti neocitne co
nejvíce lidí.

Nejez trávu - budeš zvracet.

Buď olizovačem člověku, kterého miluješ.
 
Jestli je povrch třeba vyrovnat, toč se dokolečka než si lehneš.

Pamatuj, že hra s toaletním papírem je dobrá jen pro děti.

Neprozraď nikomu, že se ti líbí v boudě.

Spřátel se s místním řezníkem.

Nehrabej jámy, pokud do nich nemáš co schovat.

Nauč se rozpoznávat - a ignorovat - cedulky "psům vstup zakázán".

Nechovej se nikdy jako zpráskaný pes.

Nechoď u nohy, když můžeš jít vpředu.

Napadej cizí když přicházejí do domu, ne když odcházejí.

Pamatuj, že nejsi člověkem (a kdo by jím chtěl být?)

Hoň se za létajícím talířem, ale ne za bumerangem.

Nesoulož na veřejnosti.

Chceš-li být dobrým loveckým psem, nežer zvěřinu.

Chceš-li být dobrým ovčákem, nekousej ovce.

Nenech se ponížit - výstav psů se zúčastňuj jen tehdy, máš-li šanci
vyhrát.
 
Napadni zloděje jen tehdy:
a) je-li evidentně neozbrojený
b) chce ukrást tebe
 
Nikdy nepřijímej tabletky, pokud nejsou podané v té nejlepší pochoutce.

Nebuď egoista - poděl se o své blechy s jinými.

Nejez pavouky.
 
Zapínej si bezpečnostní pás v autě.

Nauč se podávat pac.

Nos své obojky a identifikační známky.

Jsi-li oříškem, lži na téma svých rodičů.
 
Jsi-li čistokrevným psem, popírej, že v tvém rodokmenu došlo k incestu

Zdrž se mávání ocasem okolo cenného porcelánu.
 
Měj rozkoš z pořádného kartáčování.

Nefňukej!

Nejez karamel.
 
Netloustni!

Dbej kdy se nehodí pokoušet osud.
 
Někoho zachraň!

Ke psům o polovinu menším se chovej lhostejně.

Nauč se rozlišovat relaxaci a letargii a trénuj obojí.

Nehoň se za svým ocasem.

Pozoruj ryby v bazénku, ale nespadni do něj

Nenechej se nachytat, když tě pod záminkou venčení chtějí vykoupat.
 
Míváš-li kocovinu, nekraď bonbóny s likérem.

Skutečně inteligentní psi nepředvádějí své kousky na povel.

Pamatuj, že hravé koťátko se brzy stane divokým kocourem.

Přistup na zaměstnání hlídače jen tehdy, pokud nemůžeš v noci spát.

V autě stůj vždy na zadním sedadle, abys bránil řidiči ve výhledu
zpětným zrcátkem.
 
Odřezky, které člověk nechává znamenají hostinu pro hladového psa.

Nikdy se nenechávej nazývat vořechem.

Dbej o svou čistotu. Je to lepší než koupel.

Nikdy nevěš hlavu, leda tehdy, když to děláš proto, abys získal co
chceš.

Lehej si blízko ohně, ale zase ne moc blízko.

Neočůrávej domácí rostliny.

Když línáš, lehej si na tmavé gauče a sedadla v autě.
 
Nedovol, aby si pán pod záminkou tvého venčení zašel na panáka.

Snaž se být nejlepším exemplářem svého plemene, zvláště jestli tví
majitelé evidentně nejsou nejlepšími v tom svém.

Buď hrdý na intimní části svého těla a nestyď se je ukazovat.

Buď milý na malé chlapečky, časem budou větší než ty.

Schovej si tabletku pod jazyk a po pěti minutách ji vyplivni.

Jsi-li mokrý, lehni si na teplé místo. Budeš smrdět ještě víc.

Nauč se číst abys rozpoznal slova: P R O CH Á Z K A a Ž R Á D L O.

Nikdy se nesnaž chytat míč, který je tak malý, že bys jej mohl
spolknout.

Nedej se bez boje shodit z výhodného křesla či gauče.
 
Postarej se aby tví páni bojkotovali hotely, do kterých nesmějí psi.

Jez sníh, pokud není žlutý.

Zvládni tenis.

Nikdy nejez žrádlo pro psy přímo z konzervy.

Nevítej radostně páchnoucí nohy.

Buď milovníkem slunečního ohřevu - spi ve skleníku.

Měj své oblíbené křeslo.

Vyžaduj tabulku "Pozor! Zlý pes!" bez ohledu na svůj temperament.

Pokud se tě někdo snaží cvičit metodou cukru a biče, sežer bič.

Nikdy si nenech znechutit procházku kvůli mrholení.

Pamatuj, že v reklamě má krmení pro psy vždycky více masa.
 
Zřekni se jakékoli spojitosti s Pavlovem.
 
Měj vrtochy.
 
Nikdy se nenechej nachytat na lidské vrčení.
 
Jdi k psychoanalytikovi.

Vymáhej nejméně 23 hodin spánku denně.

Vždy si vyber tu nejkratší cestu.
 
Naléhej na to, aby povelům, které ti dávají, předcházelo slovo
"prosím".

Trhej jen důležité dopisy.