Jdi na obsah Jdi na menu
 


První pejskův rok

29. 7. 2007

Obrazek

Vývoj psa v prvním roce života

Štěně od svého narození prodělává řadu důležitých, časově ohraničených vývojových stadií. Základní, časově ohraničená a důležitá vývojová období štěněte jsou:

Vegetativní fáze (první 2 týdny po porodu) 
- štěně v tomto období prakticky pouze spí, pije a vyměšuje, přesto se vytvářejí první asociace mezi vnitřními a vnějšími podněty (např. sání - pach mateřského struku).


Přechodná fáze (3. týden po porodu) 
- štěně začíná navazovat první kontakty se sourozenci a okolím, reaguje již na zrakové a sluchové podněty.


Fáze vtiskávání (4. až 7. týden po porodu) 
- je potřeba zdůraznit, že v tomto období je nezbytné, aby měla štěňata dostatečný kontakt s člověkem, aby si ho vtiskla jako příslušníka "svého druhu". Absenci či nedostatek vtištění můžeme považovat u psa za trvalý nedostatek, který zásadním způsobem předurčuje budoucí chování psa k člověku. Vrozené dispozice k učení u štěněte musí vést v časově ohraničeném období jeho vývoje k trvalému "vtištění na člověka", má-li být pes později schopen sociálního kontaktu a života mezi lidmi. Extrémní strachové reakce psa, neúměrně projevovaná bázlivost, nedůvěra apod. bývají často podmíněny nedostatečným "vtištěním člověka do mozku psa".


Fáze sociability (8. až 12. týden)
- u štěňat narůstá sociální aktivita, vzájemná agresivita mezi sourozenci se stupňuje. Štěně, které v tomto období tráví většinu času pouze mezi svými vrstevníky, prohlubuje vazbu na příslušníky "svého druhu", učí se řešit situace v rámci vlastních pravidel vnitrodruhového soužití. Pokud nemá štěně v tomto období dostatečný kontakt s člověkem, vazba k člověku se oslabuje. V tomto věku štěňata ochotně přijímají člověka jako partnera při hře a uznávají jeho nadřazenost. Dostatečná péče a čas cíleně věnované v tomto období štěněti vytváří potřebné předpoklady nejen pro další rozvoj psa, ale i jeho orientaci na člověka.


Fáze sociálního uspořádání (4. měsíc)
- štěně si začíná budovat postavení ve smečce, začínají se výrazněji projevovat rozdíly v temperamentu a povaze psa.


Fáze uspořádání smečky (5. až 6. měsíc)
- štěně si upevňuje vazbu na smečku (svého člověka, ostatní členy), ověřuje své postavení, učí se spolupracovat s člověkem a podřizovat se jeho vedení. Nutný je proto těsný kontakt se psem, prvek spolupráce a získávání si přirozené autority (vedením, výchovou, formou her, zaměstnáním psa apod.).


Puberta (obvykle 6. až 7. měsíc)
- u štěněte se začíná projevovat sexuální chování. Nástup je ovlivněn fyziologickým vývojem každého jednotlivého psa. Prohlubují se získané, především sociální dovednosti a zkušenosti z předchozího období. Štěně si ověřuje své schopnosti, testuje ostatní členy smečky a snaží se vylepšit své postavení. Ve vztahu k člověku v tomto období je pro psa důležité jasné vymezení sociální hierarchie. Citlivý přístup k mladému psu a porozumění jeho chování je namístě. Nelze ale opomíjet, že chování psa v pubertálním a postpubertálním období nese určité rysy sociálně expanzivního chování.